NÁSTĚNNÉ MALBY

Nástěnná malba může představovat jak ornamentální výzdobu, tak krajinu, zátiší, mytologické výjevy. Může se jednat o malbu propagační, která se pojí s produkcí firmy jako je malba loga, písmomalířství. Tvoříme dle požadavků zákazníka, nebo dodáme návrh vlastní, který se dále upravuje ke spokojenosti zadavatele